ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊຳ 1A ເມືອງຊໍາໃຕ້ ຊົດເຊິຍຜົນກະທົບໃຫ້ປະຊົນ 80%

ທ່ານ ດັ້ງແຄ່ງ ກວ້ຽນ ຮອງປະທານບໍລິສັດ ຈົງເຊີນ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊໍາ 1 A ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຊຳ 1 A ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງແຕ່ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາປະຈຸບັນນີ້ສໍາເລັດແລ້ວປະມານ 70% ແລະ ຄາດວ່າທ້າຍປີ 2023 ນີ້ ຈະໃຫ້ສໍາເລັດ 100%, ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍໃນປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ກໍ່ສ້າງສັນເຂື່ອນ ແລະເຮືອນຈັກ. ຊຶ່ງສັນເຂື່ອນມີຄວາມຍາວ 129 ແມັດ, ສູງ 44 ແມັດ, ກໍ່ສ້າງເຮືອນຈັກຕິດກັບເຂື່ອນ, ມີຈັກປັ່ນໄຟຟ້າ 2 ຫົວ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 50 ເມກາວັດ ເປັນເຂື່ອນໄຟ້ຟ້ານໍ້າຕົກຂະໜາດກາງ. ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊໍາ 1 ເອ ຕັ້ງຢູ່ຂອບເຂດບ້ານສົບແປນ ເມືອງຊໍາໃຕ້ ແຂວງຫົວພັນ ຫ່າງຈາກຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ 1 ກິໂລແມັດ, ເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທັງ ໝົດ 406,4 ຮຕ ເປັນໂຄງການທີ່ນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດອ່າງຮັບນໍ້າຊໍາ, ຊຶ່ງແມ່ນໜຶ່ງອ່າງຮັບນໍ້າທີ່ສຳຄັນໃນຂອບເຂດພາກເໜືອຂອງລາວ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ກໍ່ຄືທ້ອງຖິ່ນຊຶ່ງສາມາດພັດທະນາເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ.

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງພາກລັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຮັບປະກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພັດທະນາໂຄງການໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້ພ້ອມນີ້ຍັງເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ແລະ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ພ້ອມຊ່ວຍ ເຫຼືອປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ. ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊໍາ 1 A ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ 3 ບ້ານຄື: ບ້ານສົບແປນ, ພຽງຄຸນ ແລະ ບ້ານເຕົ້າ ລວມມີ 94 ຄອບຄົວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກະທົບຕໍ່ຊັບສີນປະເພດທີ່ດີນ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆ. ສໍາລັບບ້ານພຽງຄຸນ ແລະບ້ານເຕົ້າ ເນື້ອທີ່ຖືກຜົນແມ່ນດິນນາສວນແຄມນໍ້າ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກຳຈຳນວນໜຶ່ງ. ມາຮອດປັດຈຸບັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໄດ້ຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂດດັ່ງກ່າວສຳເລັດແລ້ວ 80% ໃນນີ້ບ້ານສົບແປນ ມີ  29 ຄອບຄົວ ຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປເຂດຈັດສັນໃໝ່ມາຢູ່ບ້ານພຽງຄູນ ຍັງ 20% ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການແມ່ນທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ 2022 ນີ້.

ຂ່າວ-ພາບ: ທອງແດງ ສີແກ້ວວົງອິນນາ ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງຊໍາໃຕ້