ວິທີຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກດ້ວຍການຕິດຕາ, ຕັດຊຳ ແລະສຽບຍອດ

  ການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ປະກອບອາຊີບປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກເພື່ອບໍລິໂພກ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ, 

ກຸ່ມຜະລິດກະລໍ່າປີເມືອງກາສີ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບມາດຕະຖານກະສິກຳສະອາດ

  ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ແລະອົງການວິນ ຣ໋ອກສາກົນ ພາຍໃຕ້ກິດຈະກໍາໂຄງການສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍກະສິກໍາ

ເມືອງເງິນ ປັກດຳເຂົ້ານາປີສຳເລັດແລ້ວ

   ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງເງິນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າມາຮອດປະຈຸບັນຊາວກະສິກອນພາຍໃນເມືອງສາມາດປັກດຳເຂົ້ານາປີຂອງຕົນສຳເລັດແລ້ວສຳ ເລັດ 100% ໃນເນື້ອທີ່ 714,53 ເຮັກຕາເຂົ້າເນີນສູງສຳເລັດ 100% ໃນເນື້ອທີ່ 1.708,22 ເຮັກຕາພືດອຸດສາຫະກຳເນື້ອທີ່ 4.386,10 ເຮັກຕາ

ຊາວກະສິກອນເມືອງຊຽງຮ່ອນ ປູກພືດລະດູຝົນໄດ້ 16 ພັນກວ່າເຮັກຕາ

   ມາຮອດປະຈຸບັນການປູກພືດລະດູຝົນຂອງຊາວກະສິກອນເມືອງຢູ່ເມືອງຊຽງຮ່ອນແມ່ນສຳເລັດແລ້ວ 100% ໃນເນື້ອທີ່ 16 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ໃນນີ້ມີເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າ 4 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ພືດເສດຖະກິດ 6 ພັນ ແລະພືດບໍລິໂພກຈຳນວນໜຶ່ງ.

ປີນີ້ຊາວນາຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນເຮັດນາບໍ່ໄດ້ຍ້ອນວິກິດໄພແລ້ງ

  ສະພາບໄພແຫ້ງແລ້ງຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນຂອງແຂວງອັດຕະປືເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຝົນຖີ້ມຊ້ວງແກ່ເວລາຍາວເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ 

5 ປີຜ່ານມາ ກະສິກຳຫຼວງນໍ້າທາມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

  ທ່ານ ພີມແກ້ວ ທຳລະສິນ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ໄລຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາແຂວງຫຼວງນໍ້າທາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ນ້ອຍເປັນຕົ້ນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດ (ນໍ້າຖ້ວມ, ໄພແລ້ງ), ພາໃຫ້ເກີດມີສັດຕູພືດ,

ເມືອງທ່າແຕງ ຄາດສຳເລັດປັກດຳເຂົ້ານາປີຕົ້ນເດືອນສິງຫາ

  ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຄາດການປັກດໍາເຂົ້ານາປີຂອງຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວເມືອງທີ່ມີເນື້ອທີ່ຈໍານວນ 13.570 ເຮັກຕາ ຈະສໍາເລັດ 100% ໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາ ເນື່ອງຈາກສະພາບດິນຟ້າອາກາດແຫ້ງແລ້ງຟ້າຝົນບໍ່ເອື້ອອໍານວຍເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຊັກຊ້າ.

ຊາວກະສິກອນແຂວງໄຊຍະ ປູກພືດລະດູຝົນສຳເລັດ 60%

  ຕາມການໃຫ້ລາຍງານຂອງຂະແໜງປູກຝັງພະແນກກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຜະລິດລະດູຝົນປີນີ້ເຫັນວ່າຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວແຂວງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກະກຽມການຜະລິດແຕ່ຫົວປີເພື່ອໃຫ້ທັນກັບລະດູການໂດຍສະເພາະການຕົກກ້າ, ກຽມດິນ, ການໃສ່ເຂົ້າໄຮ່ຕະຫຼອດຮອດປູກພືດອື່ນໆ

ຂັ້ນຕອນການລ້ຽງປາຄໍ່

ປາຄໍ່ເປັນປານໍ້າຈືດມັກອາໄສຢູ່ຕາມຫ້ວຍຮ່ອງຄອງບຶງແມ່ນໍ້າລຳເຊຕ່າງໆປາຊະນິດນີ້ຜູ້ຄົນນິຍົມເອົາມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານປະເພດປີ້ງແກງອ່ອມ...ປະຈຸບັນປາຄໍ່ຢູ່ຕາມແມ່ນໍ້າລຳເຊກໍ່ເລີ່ມມີໜ້ອຍລົງ ແລະບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ພຽງພໍ,

ວິທີເຮັດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບປາບແມງໄມ້

  ການປູກຝັງເຮັດກະສິກໍາຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນລະດູໃດກໍມັກຈະມີສັດຕູພືດ ຫຼືແມງໄມ້ມາທໍາລາຍພືດຜັກຜົນລະປູກຂອງຊາວສວນຢູ່ຕະຫຼອດຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເສຍຫາຍ, ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ຫຼືມີປະລິມານໜ້ອຍລົງຊຶ່ງເຊື່ອວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຊາວກະສິກອນບໍ່ປະສົງໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ.