ໄຊຍະບູລີຫາລື ແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າພູນເມືອງປາກລາຍ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າພູນເມືອງປາກລາຍແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການແຂວງໄຊຍະບູລີໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຈັນທະເນດ ບົວລະພາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ( ກຊສ ),ມີທ່ານ ສົມຈິດ ຈັນທະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຕາງໜ້າກົມຈາກກະຊວງມີບັນດາຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າ ກຊສ ເມືອງປາກລາຍ ແລະພະນັກງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ຈັນທະເນດ ບົວລະພາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃນອ່າງຮັບນໍ້າໂຄງການ. ຊຶ່ງຜູ້ພັດທະນາໂຄງການຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າຢູ່ຂອບເຂດການພັດທະນາຂອງຕົນ ດ້ວຍການວາງແຜນມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂອງອ່າງເກັບນໍ້າ ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ໄພນໍ້າຖ້ວມ. ແຜນການປູກ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າແຫຼ່ງນໍ້າ, ການຮັກສາປະລິມານນໍ້າໄຫຼຕໍ່າສຸດການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນໍ້າການຮັກສາຊີວະນາໆພັນທາງນໍ້າ ແລະການແກ້ໄຂກໍລະນີສຸກເສີນດັ່ງນັ້ນຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າພູນຜູ້ພັດທະນາໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງພັດທະນາຟື້ນຟູເຂດອ່າງຮັບນໍ້າເຂດສະຫງວນຂອງແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າລວມທັງເຂດນໍ້າໜ້າດິນ, ອ່າງເກັບນໍ້າພ້ອມທັງວາງແຜນການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານຜົນເສຍຫາຍຈາກແຫຼ່ງນໍ້າເຊັ່ນ:

ການຂາດແຄ່ນນໍ້າການບູລະນະຟື້ນຟູແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າທີ່ອາດຈະຖືກທໍາລາຍ ຫຼືເຊື່ອມໂຊມຈາກການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ. ພ້ອມນີ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດອິດໂນກຼີນເອັນຈີເນຍສິງ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການທົບທວນກົດໝາຍ ແລະນິຕິກໍາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຂໍ້ມູນການອອກແບບຂອງໂຄງການແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາແມ່ນໍ້າພູນມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 93 ກິໂລແມັດ ມີພື້ນທີ່ອ່າງຮັບນໍ້າ 1.969 ກມ3 ກວມເອົາ 41 ບ້ານ ຂອງ 3 ເມືອງ ຄື: ເມືອງພຽງ, ເມືອງປາກລາຍ ແລະເມືອງທົງມີໄຊ ແລະຈຸດຕັ້ງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າພູນມີເນື້ອທີ່ຮັບນໍ້າ 1.181 ກມ3 ກວມເອົາ 60% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ຫ່າງຈາກປາກນໍ້າພູນທີ່ໄຫຼລົງສູ່ແມ່ນໍ້າຂອງປະມານ 26 ກມ ເນື້ອທີ່ອ່າງຮັບນໍ້າດັ່ງກ່າວກວມເອົາ 20 ບ້ານ 3 ເມືອງຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນນີ້ມີ 12 ບ້ານ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 14.970 ຄົນ,ມີ 2.772 ຄອບຄົວທີ່ຢູ່ເຂດໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າພູນ ແລະ ອີກ 8 ບ້ານ ແມ່ນຢູ່ຕອນລຸ່ມຂອງເຂື່ອນ. ຈາກນັ້ນປະທານ ແລະ ບັນດາແຂກເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄໍ່ຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງພາວະວິໄສຕໍ່ກັບບັນດາເນື້ອໃນແຜນງານກິດຈະກໍາລວມທັງງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າຂອງໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າພູນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ້ອງກັບສະພາບຕົວຈິງໃນການກໍານົດນໍ້າເຂື່ອນໃນລະດູແລ້ງ. ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມພ້ອມດ້ວຍການນໍາຂອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະບໍລິສັດໄດ້ລົງຕົວຈິງສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນໍ້າພູນ ແລະບ້ານທີ່ຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ຕອນລຸ່ມຂອງເຂື່ອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນໂດຍກົງຕື່ມອີກ.
ຂ່າວ+ພາບ: ບຸນທີ