8 ຫມວດສິນຄ້າ ແລະບໍລິການທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ອັດຕາເງິນເຟີ້

ອີງຕາມບົດລາຍງານສະພາບ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2023 ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບລາຄາສິນຄ້າ ແລະບໍລິການ ເດືອນມີຖຸນາ 2023 ທຽບກັບເດືອນຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 2,0% ລາຍລະອຽດ:

  • - ຫມວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ມີທາດເຫຼົ້າ: ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,5% ໃນນີ້ ລາຄາເຂົ້າສານ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,1%, ຊີ້ນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,1% ໃນນັ້ນ, ຊີ້ນຫມູ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,3%, ຊີ້ນງົວ ແລະຄວາຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,3%, ສັດປີກ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,9%, ປາ ແລະ ອາຫານທະເລ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,5%, ຜັກສົດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,1%, ເຄື່ອງປຸງແຕ່ງອາຫານ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,6%, ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ມີທາດເຫຼົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,8%. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຫມາກໄມ້ສົດ ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ເລັກຫນ້ອຍ -0,8%;
  • ຫມວດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ: ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,4% ໃນນີ້ລາຄາເຫຼົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 4,4%, ເບຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,6% ແລະຢາສູບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,4%;
  • - ຫມວດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະເກີບ: ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,1% ໃນນີ້ ລາຄາເຄື່ອງນຸ່ງຊາຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,1%, ເຄື່ອງນຸ່ງຍີງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,5%, ເຄື່ອງນຸ່ງເດັກນ້ອຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,8% ແລະເກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,0%;
  • - ຫມວດທີ່ພັກອາໄສ, ນໍ້າາປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມ: ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,0% ໃນນີ້ ລາຄາເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 2,4%, ປະເພດອຸປະກອນການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະສ້ອມແປງເຮືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,7%, ພະລັງງານອາຍແກັສ ແລະເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,5%;
  • - ຫມວດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ: ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,3% ໃນນີ້ ລາຄາເຄື່ອງຕົບແຕ່ງພາຍໃນເຮືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,4%, ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ ແລະເຄື່ອງນອນເພີ່ມຂຶ້ນ 6,4%, ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,0%, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນປະຈໍາວັນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,0%, ອຸປະກອນປະດັບເຮືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,7%;
  • - ຫມວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ: ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,6% ໃນນີ້ ປະເພດລົດໃຫຍ່ ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,2%, ລົດຈັກ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,2%, ລົດຖີບເພີ່ມຂຶ້ນ 4,3%, ອຸປະກອນການຂົນສົ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,2% ໃນນັ້ນ, ເຄື່ອງອາໄຫຼ ແລະ ການ ສ້ອມແປງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,3%, ການບໍລິການຂົນສົ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,9%. ຂະນະດຽວກັນ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແມ່ນມີທ່າ ອ່ຽງ ຫຼຸດລົງ -2,0%.
  • - ຫມວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ: ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,3% ໃນນີ້ ລາຄາອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມໃນຮ້ານອາຫານ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,4% ເຊັ່ນ: ເຂົ້າພັດ, ເຝີ, ເຂົ້າປຽກ, ເບຍ, ວາຍ ແລະວິສກີ, ປະເພດເຮືອນພັກ ແລະໂຮງແຮມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,7%;
  • - ຫມວດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ: ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,4% ໃນນີ້ ລາຄາເຄື່ອງໃຊ້ປະຈໍາວັນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,0%, ປະເພດ ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະເຄື່ອງປະດັບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,7% ໃນນີ້ ຄໍາສໍາເລັດຮູບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,7%.
  • ທີ່ມາ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ