ໄອແຄ ນໍ້າຢາທຳຄວາມສະອາດ ຜະລິດຕະພັນລາວ ຄຸນນະພາບທຽບເທົ່າສິນຄ້ານຳເຂົ້າ

ປະຈຸບັນສິນຄ້າລາວພັດມີການເໜັງຕີງຂອງລາຄາຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນເຊິ່ງເປັນປັນຫາທີ່ພວກເຮົາຮູ້ແຕ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໃດ້ທົ່ວເຖິງສະນັ້ນພວກເຮົາບໍລິສັດ ໃອແຄ ຈຶ່ງໃດ້ຊອກຫາທຸກວິທີທາງທີ່ຈະສ້າງຜະລິດຕະພັນລາວ ໂດຍທຸກຂະບວນການຜະລິດການຂົນສົ່ງນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບສ່ວນປະສົມຫຼັກຈາກທຳມະຊາດເປັນຫຼັກຈາກຊຸມຊົມໃນແຕ່ລະເຂດເຂົາໃນການຜະລິດເພື່ອສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນໃນການຈຳໜ່າຍຜົນຜະລິດແຕ່ລະລະດູການເພື່ອສ້າງລາຍຮັບກຳໄລໝູນວຽນໃຫ້ຊາວກະສິກອນ.

ທ່ານນາງ ພຸດທະຫວາ ປະທານ ບໍລິສັດ ໄອແຄບໍລິການ ຈຳກັດ ໃຫ້ສຳພາດນັກຂ່າວເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈຸດປະສົງແລະເປົ້າຫມາຍຄືເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກທຸກຄົວເຮືອນໄດ້ໃຊ້ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບປອດໄພສຳຫລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ແທ້ ແລະທີ່ສຳຄັນລາຄາທີ່ຈະຊື້ໃຊ້ຄວນເປັນລາຄາທີ່ບໍ່ແພງແຕ່ໄດ້ຄຸນະພາບສູງສຸດເຊິ່ງອີງໃສ່ຕໍ່ກັບປັນຫາສະພາບເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນໃນການດຳລົງຊີວິດລາຄາທີ່ສູງຂື້ນທີ່ປະຊາຊົນລາວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຊົມໃຊ້ສິນຄ້ານຳເຂົ້າເຊິ່ງໃນປັນຫານີ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າການສ້າງສິນຄ້າທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນສະເພາະພາຍໃນນັ້ນແມ່ນຖືວ່າສຳຄັນທີ່ສຸດ.

ສ່ວນປະສົມຫລັກຂອງນໍ້າຢາທຳຄວາມສະອາດທີ່ນຳເຂົ້າພວກເຮົາພະຍາຍາມຢ່າງທີ່ສຸດທີ່ຈະນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບໃນການຄິດຄົ້ນ ແລະພັດທະນາສູດຜະລິດຕະພັນນໍ້າຢາທໍາຄວາມສະອາດໃຫ້ມີຄຸນະພາບສູງສຸດທຽບເທົ່າສິນຄ້ານຳເຂົ້າໂດຍການນຳໃຊ້ສານຈາກທຳມະຊາດເປັນຫລັກຫມາຍຄວາມວ່າຜົນຜະລິດທີ່ລົ້ນຕະຫລາດໃນແຕ່ລະຊຸມຊົນສາມາດນຳມາໃຊ້ໃນຂະບວນການຜະລິດສິນຄ້າໃດ້ ແລະຍັງຍັງສາມາດຜັນເປັນກໍາໄລຫມູນວຽນໃຫ້ກັບຊາວສວນເພື່ອແປຮູບຜົນຜະລິດທີ່ມີຄວາມປອດໃພຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ເພາະການນໍາໃຊ້ສານຈາກທໍາມະຊາດທີ່ມາຈາກຫມາກໃມ້ ແລະຜັກນອກຈາກຈະປອດໃພແລ້ວຜົນຜະລິດດັງກ່າວແມ່ນສາມາດປູກໄດ້ພາຍໃນປະເທດສາມາດບອກໃດ້ເລີຍວ່າສ່ວນປະສົມຫລັກຂອງສິນຄ້າໄອແຄແມ່ນມາຈາກພາຍໃນປະເພດ 90%, ນັບແຕ່ເຮົາເປີດບໍລີການມາແມ່ນໃດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫລາຍໃນການສ້າງສິນຄ້າທຳຄວາມສະອາດຂອງໃອແຄ ແລະໃດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໃຈຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້ຫລາຍພໍສົມຄວນເພາະໃອແຄເປັນຜູ້ຊຽວຊານໃນການບໍລິການຈັດການທຳຄວາມສະອາດໃຫ້ກັບຄົວເຮືອນສະເພາະບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະຫນອງພະນັກງານທໍາຄວາມສະອາດ ຫລືສະຫນອງຜະລິດຕະພັນເອງກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນພວກເຮົາຈະຄຳນຶງເຖິງຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນຫລັກບໍ່ວ່າຈະເປັນລາຄາ ແລະຄຸນນະພາບຕ້ອງດີທີ່ສຸດສຳຫລັບລູກຄ້າ. ປະຈຸບັນຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາມີນໍ້າຢາລ້າງຈານສູດທຳມະຊາດໄຮ້ສີ ໄຮ້ກິ່ນແຕ່ມີປະສິດທິພາບກໍາຈັດຄາບມັນກິ່ນຄາວຂອງອາຫານໃດ້ສູງສຸດ

1. ນໍ້າຢາລ້າງຈານສູດຫອມລາບເປັນການແຕ່ງກິ່ນ ແລະສີຈາກທໍາມະຊາດເຊັ່ນດຽວກັນທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະຍັງສາມາດນຳໃຊ້ໃນການເຊັດເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆໃນບ້ານເຮືອນໃດ້ອີກດ້ວຍພ້ອມທັງໃຫ້ກິ່ນຫອມແບບສົດຊື່ນຂອງຫອມລາບ.

2. ນໍ້າຢາຖູພື້ນກິ່ນດອກໃມ້ຊາກຸລະທີ່ມີສູດດັກຈັບຝຸ່ນສະເພາະຕົວເຮັດໃຫ້ພື້ນບ້ານເງົາງາມທີ່ສໍາຄັນກິ່ນຫອມທີ່ນຳໃຊ້ມິຄວາມອ່ອນໂຍນເປັນມິດຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະສະມາຊິກໃນບ້ານປັດຈຸບັນຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາມີວາງຂາຍແລ້ວຕາມຫ້າງຊັ້ນນຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພ້ອມກັນນັ້ນສຳຫລັບຕ່າງແຂວງພວກເຮົາກໍ່ມີແຜນທີ່ຈະຈັດຈຳຫນ່າຍທຸກແຂວງທົ່ວປະເທດໃນໃວໃວນີ້.

ສຳຫລັບໃອແຄແລ້ວເປົ້າຫມາຍເພື່ອຈະພັດທະນາສິນຄ້າລາວປະເພດຜະລິດຕະພັນບໍລິໂພກ ຫລືອຸປະໂພກພວກເຮົາຕັ້ງເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະເນັ້ນພັດທະນາໃນການສ້າງຖານຜະລິດພາຍໃນປະເພດ ໃຫ້ໃດ້ຄຸນນະພາບສູງສຸດ ລວມເຖິງການນຳໃຊ້ ສ່ວນປະສົມຫລັກຄວນຫລີກລ່ຽງການນຳເຂົ້າໃຫ້ໃດ້ຫລາຍທີ່ສຸດເພື່ອຮັກສາໂຄງຮ່າງດ້ານລາຄາສິນຄ້າໃຫ້ສະຖຽນແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ເພາະວ່າໃນອານາຄົດພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະຮ່ວມພັດທະນາກັບບັນດາຜູ້ຜະລິດທີ່ເປັນຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງພາຍໃນປະເທດໃນແຕ່ລະເຂດເພື່ອສ້າງສິນຄ້າລາວໂດຍຄົນລາວໃຫ້ກັບຄົນລາວພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງພັກລັດທີ່ສົ່ງເສີມສິນຄ້າລາວໃຫ້ມີກຳລັງຜະລິດໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ການຊົມໃຊ້ຂອງສັງຄົມ ແລະຍົກສູງຄຸນນະພາບຈົນກາຍເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກໃນອານາຄົດ.