ເຜີຍແຜ່ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ

ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2023 ທີ່ ສຄອຊ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຮ່ວມກັບສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ (ສຄອຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງປະເທດປະຈຳລາວ ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ເພັດສະຖາພອນ ແກ້ວວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ທຫລ, ທ່ານນາງ ສຸພາພອນ ສວນນາວົງ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສຄອຊ, ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາຕາງໜ້າຈາກສະພາການຄ້າຕ່າງປະເທດປະຈໍາລາວ, ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດປະຈຳລາວ, ກຸ່ມນັກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດປະຈຳລາວ ແລະຕາງໜ້າຈາກພາກທຸລະກິດທຸກພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ.

ສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈຕໍ່ກັບສະພາບການເໜັງຕີງຂອງຄ່າເງິນຕາທີສູງຂຶ້ນທີ່ເປັນວິກິດໃນປະຈຸບັນ, ເພື່ອເປັນການຄົ້ນຄວ້າ, ລະດົມແນວຄວາມຄິດ ແລະຊອກວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບເສດຖະກິດການເງິນ, ພາກທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາພາຍໃຕ້ກົນໄກການປຶກສາຫາລືຂອງກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ, ສຄອຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງສະພາບເສດກະກິດການເງິນຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນຊວ່ຍພາກລັດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງບາງທ່ານໃນທີ່ນີ້ກໍ່ອາດຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລືນໍາກັນຜ່ານມາແລ້ວ ແລະຍັງໄດ້ສຳເລັດການເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ 2023.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງມື້ນີ້ເປັນເທື່ອທີສອງ ທີ່ ສຄອຊ ໄດ້ຈັດຮ່ວມກັບກົມຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ສະບັບປັບປຸງ), ຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ 10/ນຍ, ລົງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2023 ແລະຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະການບໍລິການ, ສະບັບເລກທີ 677/ ທຫລ ເຊິ່ງໃນບັນດານິຕິກຳທີ່ກ່າວມານັ້ນລ້ວນແຕ່ມີການກຳນົດລະອຽດກ່ຽວກັບກົນໄກການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ກຳນົດທິດທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວເງິນຕາຕ່າງປະເທດສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ.