ສື່ທາງການຂອງລາວ ຕອບໂຕ້ກໍລະນີ ເງິນກີບເປັນຂີ້ເຫຍື້ອ, ເງິນກີບບໍ່ມີຄຸນຄ່າ

ຈາກກໍລະນີສື່ສັງຄົມອອນລາຍໂດຍສະເພາະ ເຟສບຸກ, ຢູທູບ, ຕິກຕັອກ ແລະສື່ອື່ນໆ ທີ່ເປັນສື່ເອກະຊົນຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ ລວມເຖິງຄົນລາວຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ໄດ້ນໍາສະເຫນີຂ່າວໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີວ່າເງິນກີບເປັນຂີ້ເຫຍື້ອ, ເງິນກີບບໍ່ມີຄຸນຄ່າ, ຄົນລາວບໍ່ໃຊ້ເງິນກີບແລ້ວໃຊ້ແຕ່ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ເງິນກີບລາວເຟີ້ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວລົ້ມລະລາຍ ງການສະເຫນີຂ່າວດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈແກ່ປະຊາຊົນລາວເພາະຖືເປັນການບໍ່ໃຫ້ກຽດຕໍ່ເງິນກີບ ຊຶ່ງເປັນສະກຸນເງິນຂອງຊາດລາວ.

ລ້າສຸດສື່ທາງການຂອງລາວໂດຍສະເພາະສະຖານີວິທະຍຸແຫ່ງຊາດລາວກໍໄດ້ອອກມາຕອບໂຕ້ຕໍ່ການນໍາສະເຫນີຂ່າວດັ່ງກ່າວວ່າ: ສະພາບເງິນເຟີ້ ລັດຖະບານລາວ ແລະປະຊາຊົນລາວຮູ້ດີຊຶ່ງປະຈຸບັນລັດຖະບານລາວກໍພວມຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂຕາມມາດຕະການທີ່ລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກ ແລະອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາສົມຄວນຈື່ງສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. ເນື່ອງຈາກປະຈຸບັນສະພາບເສດຖະກິດຂອງລາວເຮົາພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫລືເວົ້າໄດ້ວ່າແມ່ນພວມຢູ່ໃນຂັ້ນວິກິດຍ້ອນສະພາບການຂອງໂລກ ແລະ ພາຍໃນປະເທດທີ່ມີການປ່ຽນແປງເຮັດໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ລາຄາສິນຄ້າທີ່ມີການເພີ່ມຂຶ້ນກ້າວກະໂດດ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ມີການຜັນຜວນຢູ່ເລື້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ເງິນກີບລາວອ່ອນຄ່າຫລາຍເມື່ອທຽບໃສ່ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຊື່ງສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫລີກລຽງບໍ່ໄດ້ຕໍ່ປະຊາຊົນລາວທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າຫາປາງກາງຍ້ອນສັງຄົມລາວເປັນສັງຄົມບໍລິໂພກ ແລະນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຫລາຍກວ່າການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດຊຶ່ງເປັນສາເຫດຫນຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາເງິນເຟີ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບຕົ້ນຂອງໂລກທີ່ປະສົບບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມເຖິງວ່າເງິນກີບລາວອ່ອນຄ່າ ແຕ່ບາງສື່ຕ່າງປະເທດກໍບໍ່ຄວນຈະມາວິພາກວິຈານຈົນເກີນໄປຫາວ່າເງິນກີບລາວເປັນຂີ້ເຫຍື້ອຄົນລາວບໍ່ຕ້ອງການເງິນກີບອີກແລ້ວ ແລະ ບາງບຸກຄົນກໍນໍາເອົາເງິນກີບມາຈູດຖິ້ມຊຶ່ງການນໍາສະເຫນີດັ່ງກ່າວຖືເປັນການດູມິ່ນປະມາດ ແລະຊໍ້າຕື່ມປະເທດລາວຊຶ່ງຂາດຈັນຍາບັນຈັນຍາທໍາຂອງຄວາມເປັນມືອາຊີບ. ໃນສະພາບເສດຖະກິດຂອງລາວພວມພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ໃນຖານະບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ຄວນສະເຫນີຂ່າວໃນທາງທີ່ສ້າງສັນແນະນໍາທາງທີ່ດີ ທັງໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຊຶ່ງກັນ ແລະກັນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຜ່ານມາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດັ່ງກ່າວໄປໄດ້ບໍ່ແມ່ນຫວັງແຕ່ຈະທັບຖົມໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ແລະຊໍ້າຕື່ມ ໂດຍນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເປັນເຄື່ອງມື ຫລືພຽງແຕ່ໃຫ້ໄດ້ຍອດໄລຍອດແຊ ແລະ ການກະທໍາດັ່ງກ່າວມັນບົ່ງບອກເຖິງລະດັບການສຶກສາ ແລະ ປະເທດທີ່ຕົນເອງຮຽນມາດັ່ງສຸພາສິດທີ່ວ່າ "ພາສາບອກຊາດ ມາລະຍາດບອກຕະກຸນ" ພວກເຮົາຄົນລາວພູມໃຈໃນຄວາມເປັນລາວຮັກຫອມເງິນກີບລາວເຖິງວ່າເງິນກີບຈະອ່ອນຄ່າແຕ່ບໍ່ເສື່ອມຄຸນຄ່າສໍາລັບປວງຊົນລາວທັງຊາດ.