ຈະສ້າງໂຮງຮຽນຫ້ອມສະຫວັນເປັນໂຮງຮຽນປອດຄວັນຢາສູບ

ຫ້ອມສະຫວັນ ເປັນໂຮງຮຽນ ຕົວແບບຄຸນນະພາບຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍຄື ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທັງເປັນໂຮງຮຽນດີເດັ່ນໃນການຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ນັກຮຽນມີຄວາມສາມາດໃນການແຕ້ມຮູບ ອອກແບບໂປສເຕີ້ ແລະຮູບເງົາເລື່ອງສັ້ນ ຜ່ານມາໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນທັງໃນຂັ້ນເມືອງນະຄອນຫຼວງ ລະດັບຊາດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ນີ້ ຫາ ປີ 2024 ອາຈານ ວັນນະກອນ ຜົງສີໃສ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຫ້ອມສະຫວັນ ວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ວ່າ: ຈະສ້າງໃຫ້ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ ເປັນໂຮງຮຽນປອດຄວັນຢາສູບ ແລະ ປອດຢາສູບໄຟຟ້າ.
 
ເປັນໂອກາດດີໃນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທ່ານອໍານວຍການໂຮງຮຽນຫ້ອມສະຫວັນ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນ ທ່ານ ດຣ ນາງ ມະນີພັນ ວົງໂພສີ ຜູ້ປະສານງານ ສະມາພັນຄວບຄຸມຢາສູບອາຊຽນ ໄປໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງແກ່ຄູ ແລະນັກຮຽນກ່ຽວກັບຢາສູບໄຟຟ້າຜົນຮ້າຍທີ່ເກີດຈາກການສູບຢາສູບໄຟຟ້າຈະປົກປ້ອງຕົນເອງແນວໃດໃຫ້ພົ້ນຈາກກົນລວງແບບໃໝ່ໃຫ້ຕິດສານນິໂກຕີນ/ຢາສູບໄຟຟ້າ ແລະຂໍ້ແນະນໍາເພື່ອໄປສູ່ໂຮງຮຽນປອດຄວັນຢາສູບ ແລະປອດຢາສູບໄຟຟ້າ.