ລາວຂາດດຸນການຄ້າ 6 ເດືອນຕໍ່ເນື່ອງ, ສະເພາະເດືອນ 9 ຂາດດຸນ 218 ລ້ານໂດລາ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ (LTP) ລາຍງານເມື່ອວັນທີ 3 ພະຈິກຜ່ານມາວ່າ: ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະສົ່ງອອກສິນຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ 9 ປີ 2023 ບັນລຸໄດ້ ປະມານ 1.006 ລ້ານໂດລາ. ໃນນີ້, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ປະມານ 394 ລ້ານໂດລາ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ປະມານ 612 ລ້ານໂດລາ ແລະຂາດດຸນການຄ້າ ປະມານ 218 ລ້ານໂດລາ.

ຈາກຂໍ້ມູນຜ່ານມາແຕ່ລະເດືອນ, ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ສືບຕໍ່ຂາດດຸນການຄ້າເປັນເດືອນທີ 6 ຕິດຕໍ່ກັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຂາດດຸນການຄ້າມາແຕ່ເດືອນ 4 ພາຍຫຼັງເກີນດຸນການຄ້າໃນເດືອນ 2 ແລະເດືອນ 3 ຊຶ່ງເປັນການເກີນດຸນການຄ້າຕິດຕໍ່ກັນ 2 ເດືອນ ຫຼັງຈາກຂາດດຸນໃນເດືອນທໍາອິດຂອງປີ 2023. ໂດຍລວມແລ້ວ, ປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ຂາດດຸນການຄ້າ 7 ເດືອນ (ເດືອນ 1, 4, 5, 6, 7, 8 ແລະ 9) ຊຶ່ງມີມູນຄ່າຂາດດຸນທັງໝົດ 675 ລ້ານໂດລາ; ສະເພາະ 6 ເດືອນ ທີ່ຂາດດຸນຕິດຕໍ່ກັນແມ່ນ 662 ລ້ານໂດລາ. (ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະສົ່ງອອກ ໃນ 9 ເດືອນນີ້ ຍັງບໍ່ກວມເອົາມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ ແລະສົ່ງອອກໄຟຟ້າ).

ໃນເດືອນ 9 ປີນີ້, ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຕົ້ນຕໍ 10 ອັນດັບ ນໍ້າມັນກາຊວນ ປະມານ 69 ລ້ານໂດລາ, ອຸປະກອນກົນຈັກ ປະມານ 64 ລ້ານໂດລາ, ພາຫະນະທາງບົກ ປະມານ 53 ລ້ານໂດລາ, ເຫຼັກ ແລະເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ-ເຫຼັກກ້າ ປະມານ 40 ລ້ານໂດລາ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າ ແລະອຸປະກອນໄຟຟ້າປະມານ 34 ລ້ານໂດລາ, ເຄື່ອງດື່ມ ປະມານ 24 ລ້ານໂດລາ, ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຮັດດ້ວຍພລາສະຕິກ ປະມານ 21 ລ້ານໂດລາ, ຊິ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່ລົດ ປະມານ 20 ລ້ານໂດລາ, ນໍ້າມັນແອັດຊັງ ປະມານ 20 ລ້ານໂດລາ, ເຫຍື້ອໄມ້ ແລະເສດເຈ້ຍ ປະມານ 18 ລ້ານໂດລາ.

ປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ນໍາເຂົ້າຫຼາຍ 5 ອັນດັບ ໄດ້ແກ່: ໄທ ປະມານ 264 ລ້ານໂດລາ, ຈີນ ປະມານ 223 ລ້ານໂດລາ, ຫວຽດນາມ ປະມານ 25 ລ້ານໂດລາ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ປະມານ 20 ລ້ານໂດລາ ແລະອົດສະຕຣາລີ ປະມານ 14 ລ້ານໂດລາ.

ຂະນະທີ່, ປະເທດໃນ 5 ອັນດັບທໍາອິດ ທີ່ ສປປ ລາວ ນໍາເຂົ້າຫຼາຍໄດ້ແກ່: ຈີນ ປະມານ 177 ລ້ານໂດລາ, ຫວຽດນາມ ປະມານ 74 ລ້ານໂດລາ, ໄທ ປະມານ 51 ລ້ານໂດລາ, ອົສຕຣາລີ ປະມານ 34 ລ້ານໂດລາ ແລະອິນເດຍ ປະມານ 12 ລ້ານໂດລາ. ສ່ວນສິນຄ້າສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍ 10 ອັນດັບໄດ້ແກ່: ຄໍາປະສົມ, ຄຳແທ່ງ ປະມານ 53 ລ້ານໂດລາ, ເຈ້ຍ ແລະເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຈ້ຍ ປະມານ 39 ລ້ານໂດລາ, ແຮ່ທອງ ປະມານ 37 ລ້ານໂດລາ, ເກືອກາລີ ປະມານ 25 ລ້ານໂດລາ, ຢາງພາລາປະມານ 23 ລ້ານໂດລາ,ເຫຍື້ອໄມ້ ແລະເສດເຈ້ຍ ປະມານ 22 ລ້ານໂດລາ, ແຮ່ເຫຼັກ ປະມານ 20 ລ້ານໂດລາ,ນໍ້າຕານ ປະມານ 20 ລ້ານໂດລາ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ປະມານ 20 ລ້ານໂດລາ ແລະໝາກກ້ວຍ ປະມານ 18 ລ້ານໂດລາ.