ປກສ ສະເໜີ 7 ທິດທາງ ປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ແກ້ໄຂຢາເສບຕິດ

ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ພົ.ອ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ສະເໜີ 7 ທິດທາງແຜນການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ດັ່ງນີ້:
1.ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດໄປຈົນໝົດປີ 2025;
2.ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານ, ຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາ, ການສັງລວມລາຍງານລະຫວ່າງກະຊວງ, ອົງການ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ;
3. ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທົ່ວປະເທດ ຖືວຽກງານໂຄສະນາຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ, ເຊື່ອມຊຶມກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດເປັນວຽກບູລິມະສິດ;
4.ຊອກແຫຼ່ງທຶນເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການສ້າງເປັນໂຄງການພັດທະນາຂະຫຍາຍເຂົ້າໄປບັນດາບ້ານທີ່ເຄີຍປູກຝິ່ນມາກ່ອນ;
5.ສະເໜີສ້າງສູນຕົວແບບບຳບັດປິ່ນປົວຄົບວົງຈອນຂຶ້ນ ໂດຍໃຫ້ມີການຝຶກວິຊາຊີບແກ່ຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດເພື່ອມີລາຍຮັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ;
.6ແຕ່ລະແຂວງຕ້ອງໄດ້ກຳນົດເອົາຈຳນວນເມືອງ, ບ້ານທີ່ຈະສ້າງເປັນຕົວແບບພ້ອມທັງສຸມໃສ່ງົບປະມານໃນການກວດກາ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດໃຫ້ພຽງພໍ
7.ຄົ້ນຄວ້າປະຕິບັດນະໂຍບາຍ-ຍ້ອງຍໍຕໍ່ກັບບຸກຄົນ, ກົມກອງ, ກະຊວງ, ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ ທີ່ມີຜົນງານໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ.