ໂຄະໂຄໂຣະລາວ ສົ່ງແຮງງານຊຸດທຳອິດໄປຍີ່ປຸ່ນ

ບໍລິສັດຈັດຫາງານໂຄະໂຄໂຣະ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ຈັດສົ່ງແຮງງານລາວຊຸດທຳອິດຈຳນວນ 4 ຄົນໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳໂຮງງານ.

ທ່ານນາງ ວົງຈັນ ບົວແພງ ປະທານບໍລິສັດຈັດຫາງານ ໂຄະໂຄໂຣະລາວຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ກ່າວໃນໂອກາດຈັດສົ່ງແຮງງານ ໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ 2023 ທີ່ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ວ່າ: ບໍລິສັດຈັດຫາງານ ໂຄະໂຄໂຣະ ລາວ ເປັນບໍລິສັດຈັດຫາແຮງງານທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ເພື່ອສົ່ງເສີມຄົນລາວໃຫ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍປະຈຸບັນບໍລິສັດມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານເພື່ອໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນສະເລ່ຍປີລະປະມານ 500 ຄົນ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າໃນຂະແໜງກະສິກຳບັນດາໂຮງຈັກ ໂຮງງານ ແລະບໍລິການເບິ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸຢູ່ຕາມໂຮງໝໍຕ່າງໆຊຶ່ງເງິນເດືອນພື້ນຖານປະມານ 25 ລ້ານກີບ.

ສຳລັບການຈັດສົ່ງແຮງງານຈຳນວນ 4 ຄົນໃນຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ສຳເລັດການຈັດສົ່ງແຮງງານໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນຊຶ່ງແຮງງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະຮູ້ຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນມາແລ້ວ ແລະໄດ້ຮັບຄັດເລືອກຈາກບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນແຮງງານຈຳນວນນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນແບບຖືກົດໝາຍ ແລະໄດ້ຮັບການເບີ່ງແຍ່ງທາງດ້ານປະກັນສັງຄົມກໍຄືສຸຂະພາບເປັນຢ່າງດີຕາມກົດໝາຍແຮງງານຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນພ້ອມນັ້ນແຮງງານຈຳນວນນີ້ແມ່ນສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ 3 ຫາ 5 ປີ.

ສ່ວນຜູ້ທີ່ສົນໃຈຕ້ອງການໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນກໍສາມາດຕິດຕໍ່ຫາບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໜອງບົວທອງເໜືອ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ່ວນເງື່ອນໄຂການສະໝັກແມ່ນມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ເປັນຄົນດຸໝັ່ນຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກມີສຸຂະພາບແຂງແຮງສົມບູນ ແລະເພື່ອເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນທາງບໍລິສັດມີແຜນຈະເປີດຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2024, ນອກຈາກນີ້ທາງບໍລິສັດຍັງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເປີດໃຫ້ກູ້ຢືມທຶນດອກເບ້ຍຕໍ່າໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນນໍາອີກ.