ທ່ານ ຄຳແສນ ສີສະວົງ ສສຊ ເຂດ 9 ສະເໝີແກ້ໄຂສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ໃນການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບການບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຄຸນນະພາບ, ທັນສະໄໝ, ຫລຸດຜ່ອນຫາງສຽງຂອງສັງຄົມລວມເຖິງຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທຳຂອງແພດໝໍ, ທ່ານ ຄຳແສນ ສີສະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ ສະບັບປັງປຸງ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ວ່າ: ໂດຍລວມແມ່ນເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ເພາະກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແນໃສ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ ແລະຕິດພັນກັບການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ.

ທ່ານ ຄຳແສນ ສີສະວົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໄລຍະຜ່ານ ເຫັນວ່າການປິ່ນປົວ, ຮັກສາສຸຂະພາບຢູ່ໃນສະຖານບໍລິການສາທາລະນະສຸກເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນແຕ່ຍັງມີຫາງສຽງຈາກສັງຄົມຈົ່ມວ່າເປັນຕົ້ນການບໍລິການບໍດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ສະຖານບໍລິການບໍ່ສະອາດ, ການວາງຢາ, ການວິເຄາະ, ວິໄຈ ແລະການບົ່ງມະຕິບາງພະຍາດຍັງມີລັກສະນະບໍ່ຊັດເຈນ ແລະບໍ່ແໝ້ນຢຳເປັນຕົ້ນໄປກວດສຸຂະພາບຢູ່ໂຮງໝໍໜຶ່ງບົ່ງມະຕິພະຍາດວ່າແນວໜຶ່ງ, ໄປກວດອີກໂຮງໝໍໝຶ່ງບົ່ງມະຕິພະຍາດອີກແນວໜຶ່ງ ສະນັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບ, ຍາດຕິພີ່ນ້ອງມີຄວາມສົບສົນ ແລະບໍ່ໝັ້ນໃຈທີ່ຈະປິ່ນປົວ ແລະຮັກສາ ຢູ່ໂຮງໝໍພາຍໃນເຊິ່ງບາງກໍລະນີ້ແມ່ນໄປຮັກສາ, ປິ່ນປົວຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ ຈຶ່ງສະເໝີໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບການບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຄຸນນະພາບ, ທັນສະໄໝ, ຫລຸດຜ່ອນຫາງສຽງຂອງສັງຄົມລວມເຖິງຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທຳຂອງແພດໝໍ.

ຂະນະດຽວກັນທ່ານ ຄຳແສນ ສີສະວົງ ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນໃສ່ມາດຕາ 17 ໂຮງໝໍເອກະຊົນເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ບໍລິການປິ່ນປົວຂອງເອກະຊົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ. ເຖິງວ່າກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ຈະລະບຸກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງໂຮງໝໍເອກະຊົນເຊັ່ນ: ຂະໜາດໃຫຍ່, ກາງ, ນ້ອຍ ແລະລະບຸກ່ຽວກັບອຸປະກອນຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ອຸປະກອນການແພດ, ຕຽງນອນ, ຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບ ແລະໃຫ້ການບໍລິການປິ່ນປົວທົ່ວໄປ ຫລືສະເພາະທາງຕາມລະບຽບການແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ຂໍສະເໝີຕື່ມໃຫ້ມີການກຳນົດຈະແຈ້ງຕື່ມກ່ຽວກັບຈຳນວນເປັນຕົ້ນຄວນມີຕຽງນອນເທົ່າໃດຕຽງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມພຽງພໍຂອງຄົນເຈັບທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການຢູ່ໂຮງໝໍນັ້ນໆ.

ນອກຈາກນີ້, ສສຊ ຫລາຍທ່ານຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຕັດບາງເນື້ອໃນ, ເພີ່ມຄຳອະທິບາຍໃສ່ບາງໝວດ, ບາງພາກ ແລະບາງມາດຕາເປັນຕົ້ນມາດຕາ 31 ການວາງຢາ, ມາດຕາ 54 ຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະຄ່າປິ່ນປົວ, ມາດຕາ 32 ການຈ່າຍຢາ, ມາດຕາ 40 ຈັນຍາບັນຂອງຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບ, ມາດຕາ 27 ການກວດພະຍາດ ແລະອື່ນໆ.