ກາຕູນໂດຣາເອມອນ ມີກໍານົດອອກສາຍໃນຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 7 ສິງຫາ 2020

 ຢ່າງທີ່ໃຜໆກໍຮູ້ກັນດີແລ້ວ ວ່າ: ກາຕູນໂດຣາເອມອນ ເປັນ ຮູບເງົາເລື່ອງທີ່ຍາວນານມາແລ້ວ ຮູບເງົາດັ່ງກ່າວເປັນຮູບເງົາເຄື່ອນໄຫວຄອມພິວເຕີໃນຮູບແບບສາມມິຕິເປັນເທື່ອທໍາອິດຂອງໂດຣາເອມອນສະບັບຮູບເງົາ ໂດຍໄດ້ຫຍິບ ຍົກໂດຣາເອມອນ ຕອນປົກກະຕິ ຈາກໜັງສືກາຕູນນໍາມາສ້າງເພື່ອສະຫຼອງວາລະຄົບຮອບວັນເກີດປີທີ 80 ປີ.

  ຈາກເພດສ Baiduchan ອອກມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ STAND BY ME ໂດຣາເອມອນ ປະກາດສ້າງພາກ 2 ຊຶ່ງຕ້ອງເວົ້າວ່າພາກທໍາອິດປະສົບຜົນສໍາເລັດທຸກຢ່າງທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະອີກບໍ່ດົນບັນດາແຟນໆທັງຫຼາຍກໍຈະໄດ້ເບິ່ງພາກ 2 ກັນ ແລ້ວອົດໃຈລໍອີກບໍ່ດົນກໍຈະໄດ້ເຫັນ ກັນຢ່າງເຕັມອີ່ມໄປເລີຍ, ຫຼັງຈາກຮ້ອງນໍ້າຕາໄປແລ້ວໃນຕອນທຳ ອິດປີ 2020 ນີ້ ສະບັບສາມມິຕິ ຈະກັບມາອີກຄັ້ງ ແລະບັນດາແຟນໆ ຈະໄດ້ເບິ່ງເລື່ອງຂອງຍ່າໂນບິຕະທີ່ ນໍາມາຈາກຄວາມຊົງຈໍາຂອງຍ່າ ອິກດ້ວຍກຽມນໍ້າຕາແຕກກັນໄປ ອີກຄັ້ງ ແລະມີກໍານົດອອກສາຍ ໃນຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 7 ສິງຫາ 2020 ຊຶ່ງມື້ນີ້ຍັງເປັນວັນເກີດຂອງໂນບິຕະອີກດ້ວຍ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຟ້າ