ລັດຖະບານອາຟຣິກາໃຕ້ເປີດເຜີຍຕົວເລກເສດຖະກິດປະຈຳໄຕມາດ 2 ຫົດຕົວລົງ-51% ແລະຫົດຕົວລົງຕໍ່ເນື່ອງເປັນໄຕມາດທີ 4 ຈາກຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19.

  ຕາມຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າລັດຖະບານອາຟຣິກາໃຕ້ເປີດເຜີຍຕົວເລກເສດຖະກິດລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (ຈີດີພີ) ໄຕມາດ 2 ປີນີ້ ພົບວ່າຫົດຕົວລົງເຖິງ-51% ນັບເປັນໄຕມາດທີ່ 4 ທີ່ ຈີດີພີ ຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມາຈາກຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ພາກລັດຕ້ອງປິດປະ ເທດ ແລະ ພາກອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆຕ້ອງຢຸດຈຶ້ງໂດຍ ທ່ານ ຣິເສນກາ ມາລູເລເກ້ ຜູ້ອຳນວຍການສຳນັກງານສະຖິຕິອາຟຣິກາໃຕ້ກ່າວວ່າ ຈີດີພີ ໄຕມາດ 2 ທີ່ຫຼຸດລົງ ເປັນລະດັບຕໍ່າກວ່າທີ່ຄາດການໄວ້ ແລະເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດຂອງເສດຖະກິດອາຟຣິກາໃຕ້ທີ່ຫຼຸດລົງຕໍ່ເນື່ອງ 4 ໄຕມາດ.

  ພາຍຫຼັງປັບອັດຕາເງິນເຟີ້ພົບວ່າເສດຖະກິດກັບໄປສູ່ລະດັບດຽວກັນກັບໄຕມາດ 2 ເມື່ອປີ 2007, ໂດຍພາກອຸດສາຫະກຳສ່ວນໃຫຍ່ຫຼຸດລົງເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່ຫຼຸດລົງ-73,1%, ອຸດສາຫະກຳການຜະລິດຫຼຸດລົງ -74,9% ແລະອຸດສາຫະກຳກໍ່ສ້າງຫຼຸດລົງ 76,6% ສົ່ງຜົນໃຫ້ພາບລວມຈີດີພີຫຼຸດລົງ-17,1% ຈາກໄລ ຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.