ຜັກກະເດົາ ກັບສັບພະຄຸນທາງຢາ

  ຜັກກະເດົາ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານທີ່ຂຶ້ນຊື່ເລື່ອງຄວາມຂົມທີ່ເປັນເອກລັກທີ່ຫາກິນໄດ້ຕາມລະດຸການປອດໄພຈາກສານຜິດການກິນກະເດົານິຍົມນໍາມາລວກກ່ອນນໍາໄປກິນຄູ່ກັບແຈ່ວ, ລາບ, ປົ່ນ ແລະອື່ນໆສໍາລັບຄົນທີ່ບໍ່ມັກກິນຫຼາຍແນະນໍາໃຫ້ນໍາເອົາຜັກກະເດົາໄປລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາໄປລວກໃນນໍ້າຮ້ອນ 2 ຄັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຂົມອອກໄປບາງສ່ວນຈຶ່ງຈະບໍ່ຂົມຫຼາຍແລ້ວນໍ້າໄໄປແຊນໍ້າເຢັນເພື່ອໃຫ້ຜັກມີສີຂຽວສົດເປັນຕາໜ້າກິນ.

  ຖືຈະເປັນລົດຂົມແຕ່ຖືໄດ້ວ່າເປັນສຸດຍອດຂອງດີຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຊ້ວຍຫຼຸດອາການໄວ, ຫຼຸດຄວາມຮ້ອນ, ບໍາລຸງທາດ, ເຮັດໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ ແລະອື່ນໆ.