ຜິວໜ້າຂາວໃສດ້ວຍສະໝຸນໄພທໍາມະຊາດ

  ການລ້າງໜ້າເພື່ອລ້າງເຄື່ອງສໍາອາງຈາກການແຕ່ງໜ້າໃຫ້ໝົດນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າໃບໜ້າເຮົາຈະມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນເພາະຈະເຮັດໃຫ້ໃບໜ້າເຮົາແຫ້ງ ແລະຂາດວິ ຕາມິນ.
 
 ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຫາສູດບໍາລຸງໜ້າຈາກທໍາມະຊາດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໃບໜ້າເຮົາກັບມາມີຊີວິດຊີວາອີກຄັ້ງໜຶ່ງເຊິ່ງເປັນສະໝຸນໄພໃກ້ເຮືອນທີ່ສາມາດຫາໄດ້ງ່າຍໆ.
 
- ໂຢເກິດ ແລະຂີ້ໝິ້ນ: ໃຊ້ໂຢເກິດເຄິ່ງຖ້ວຍນ້ອຍ, ຂີ້ໝິ້ນຜົງ 1 ບ່ວງແກງ ປະສົມເຂົ້າກັນຈົນເປັນເນື້ອດຽວກັນແລ້ວນໍາມາພອກເບົາໆບໍລິເວນໃບໜ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວ ໜ້າມີການຜັດປ່ຽນເຊລ໌ຜິວເກົ່າອອກແລ້ວສ້າງເຊລ໌ຜິວໃໝ່ໃຫ້ເຮັດແບບນີ້ຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະຄັ້ງ. ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາລ້າງໜ້າເພື່ອຊໍາລະລ້າງເຄື່ອງສໍາອາງອອກທຸກຄັ້ງຄວນຂັດຖູໃຫ້ເຊລ໌ຜິວທີ່ຕາຍອອກໄປເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເຊລ໌ຜິວໃໝ່ທີ່ຂາວໃສກວ່າເກົ່າ.
 
- ນໍ້າຜິ້ງ ແລະນໍ້າຕານຊາຍ: ໃຊ້ນໍ້າເຜິ້ງ 2 ບ່ວງແກງ ແລະນໍ້າຕານຊາຍ 3 ບ່ວງແກງ ປະ ສົມໃຫ້ເຂົາກັນຈົນໃຫ້ເປັນເນື້ອຊາຍປຽກໆ ນໍາມາພອກໄວ້ບໍລິເວນໃບໜ້າ. ຫຼັງຈາກທີ່ລ້າງໜ້າແລ້ວ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ໃບໜ້າປຽກເລັກນ້ອຍແລ້ວໃຫ້ຖູໃບໜ້າຈົນຮູ້ສຶກວ່າໃບໜ້າເຮົາສະ ອາດແລ້ວຈະຊ່ວຍກໍາຈັດສິວສ້ຽນເທິງໃບໜ້າ ແລະຜັດປ່ຽນເຊລ໌ ຜິວເກົ່າທີ່ຕາຍແລ້ວອອກໄປເຮົາຈະໄດ້ໃບໜ້ານຽນຂາວໃສ ແລະຜິວກັບມານຸ້ມຊຸ່ມຊື່ນອີກຄັ້ງ.
 
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຟ້າ ເສດຖະກິດສັງຄົມ