ງົວ-ຄວາຍເກືອບ 11.000 ໂຕ ຕິດເຊື້ອພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່ຢູ່ 7 ແຂວງ

   ສັດລ້ຽງປະເພດງົວ-ຄວາຍ ຂອງປະຊາຊົນ 126 ບ້ານພາຍໃນ 30 ເມືອງຂອງ 7 ແຂວງທົ່ວປະເທດຕິດເຊື້ອພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່ເກືອບ 11.000 ໂຕ, ໃນນີ້ຕາຍແລ້ວ 100 ກວ່າໂຕ ແລະປິ່ນປົວດີແລ້ວ 8.000 ກວ່າໂຕ.

  ແຂວງທີ່ມີສັດຕິດເຊື້ອຫາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຈຳນວນ 5.100 ໂຕ, ປົວດີ 3.000 ກວ່າໂຕ, ຕາຍ 60 ກວ່າໂຕ, ຮອງລົງມາແມ່ນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເກືອບ 4.000 ໂຕ, ປົວດີ 3.000 ໂຕ, ຕາຍ 60 ໂຕ. ສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນມີສັດຕິດເຊື້ອ 2.000 ກວ່າໂຕ, ປົວດີ 1.000 ກວ່າໂຕ ແລະຕາຍ 12 ໂຕ.

   ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ວໍລະພິມ, ຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບງົວ-ຄວາຍ (lumpy skin disease) ເປັນພະຍາດຕິດເຊື້ອໄວຣັດເຮັດໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບງົວ-ຄວາຍ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຕິດສູ່ຄົນໄດ້. ພະຍາດດັ່ງກ່າວຕິດຕໍ່ດ້ວຍການສຳຜັດໂດຍກົງເຊັ່ນ: ກິນອາຫານທີ່ປົນເປື້ອນເຊື້ອ, ໃກ້ຊິດຝູງ ແລະສຳພັດເຊື້ອ ຫຼື ໂຕທີ່ມີເຊື້ອຢູ່, ສານຄັດລັ່ງ ຫຼື ສະເກັດຂອງໂຕທີ່ຕິດເຊື້ອ. ນອກຈາກນີ້ແມ່ນຕິດໂດຍທາງອ້ອມ ຄື: ແມງດູດເລືອດ (ຍຸງ, ເເມງວັນ, ໂຕເຫຼືອກ, ເຫັບ…). ສຳລັບຢູ່ລາວເຮົາມີການລາຍງານສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດຊະນິດນີ້ນັບແຕ່ກາງເດືອນເມສາເປັນຕົ້ນມາ.

ຕໍ່ເຫດການລະບາດທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ກົມ ລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ ໄດ້ອອກແຈ້ງ ການແນະນຳກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໃນ ເຂດທີ່ຍັງບໍ່ມີການຕິດເຊື້ອ ແລະວິທີຮັກ ສາສັດໃນເຂດທີ່ມີການຕິດເຊື້ອ, ລວມ ເຖິງຫ້າມ, ຫ້າມນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງ-ອອກ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານຊົ່ວຄາວສັດໃຫຍ່ປະເພດງົວຄວາຍ ລະຫວ່າງປະເທດ ກັບປະເທດໃກ້ ຄຽງ, ແຂວງຕໍ່ແຂວງ, ເມືອງຕໍ່ເມືອງ ແລະ ບ້ານຕໍ່ບ້ານຢ່າງເດັດຂາດພາຍໃນກຳນົດ 30 ວັນ ແລະນິຕິກຳອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ສະໜອງຢາປົວພະຍາດທີ່ ຈຳເປັນໃຫ້ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.

ຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ປະຈຸບັນວັກແຊງປ້ອງກັນພະຍາດຜີວໜັງອັກເສບງົວ-ຄວາຍມີຢູ່ແຕ່ໃນຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະອາຟຣິກກາ ແລະຣັດເຊຍ, ຊຶ່ງກົມລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງຈະພະຍາຍາມຈັດຊື້ມາໃຫ້ໄດ້ແຕ່ອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາອີກດົນເພາະວັກແຊງມີລາຄາແພງສົມຄວນ. ສະນັ້ນໃນໄລຍະທີ່ບໍ່ມີວັກແຊງປ້ອງກັນນີ້ຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງສັດໃຫຍ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງສັດລ້ຽງຂອງຕົນ ແລະປະຕິບັດຕາມການແນະນຳຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພະຍາດດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນກັບສັດລ້ຽງຂອງຕົນ.

ຂ່າວ: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ