ເມື່ອຍາດຜູ້ໃຫຍ່ເສບຕິດໂຊຊຽວມິເດຍ

  ດ້ວຍຄວາມທີ່ໂລກກຳລັງຂັບເຄື່ອນແລະໝູນຢູ່ໃນຊ່ວງໂລກາພິວັດທີ່ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂລກນີ້ກວ້າງຂວາງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະບໍ່ມີຂອບເຂດຮູບແບບຂອງການໃຊ້ງານໂທລະສັບທີ່ຫຼາຍກວ່າການໂທເຂົ້າ-ອອກ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມແຕ່ກັບກາຍມາເປັນອຸປະ ກອນທີ່ຄົບຖ້ວນທຸກການໃຊ້ງານ ແລະຖືກເອີ້ນວ່າສະມາດໂຟນ.

 ເມື່ອໂລກເຂົ້າສູ່ສັງຄົມຂອງໂຊຊຽວມິເດຍເຄື່ອງມືຫຼັກສຳລັບການຕິດຕໍ່ສື່ສານແລະສ້າງຕົວຕົນບົນໂລກອອນລາຍບໍ່ວ່າໃຜກ່ໍຕິດກັນງອມແງມ ໂດຍສະເພາະຜູ້ໃຫຍ່ແລະໄວລຸ້ນອີກທັງເດັກນ້ອຍນີ້ກໍ່ເປັນ Gen ທີ່ເກີດມາກໍ່ພົບກັບສະມາດໂຟນແລ້ວຊຶ່ງບອກໄດ້ວ່າໃຫຍ່ມາພ້ອມກັບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຄົບຖ້ວນໜ້າຫ່ວງພຽງຍາດຜູ້ໃຫຍ່ໄວຊາລາຂອງເຮົາທີ່ກັບກາຍເປັນວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງມາຮຽນຮູ້ການໃຊ້ ສິ່ງຂອງຈຳພວກນີ້ໂດຍມີລູກຫຼານເປັນທີ່ປຶກສາ.

  ດ້ວຍຄວາມທີ່ເລື່ອງຂອງໄວອາຍຸແລະການໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງໄວຜູ້ໃຫຍ່ມີອາຍຸກັບໄວລຸ້ນແລະເດັກນ້ອຍທີ່ຄຸກຄີກັບໂຊຊຽວມິເດຍເປັນປົກກະຕິ ເຮົາຈະ ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ ເຖິງແມ່ນຜູ້ໃຫຍ່ຈະຕິດມືຖືຫຼາຍເມື່ອພວກເພິ່ນໄດ້ ຊ້ແຕ່ເປົ້າໝາຍຂອງການໃຊ້ງານຂອງເພິ່ນນັ້ນແຕກຕ່າງຈາກເຮົາຫຼາຍຄືດັງການໃຊ້ Facebook Line Youtube ແອພພລິເຄຊັນຫຼັກໆທີ່ຜູ້ຫຼັກຜູ້ໃຫຍ່ນິຍົມໃຊ້ກັນເຊັ່ນຜູ້ໃຫຍ່ບໍ່ມັກຖາມຄວາມສຸກທຸກຂອງລູກຫຼານພໍປານໃດແຕ່ຖາມວ່າເບິ່ງໂທລະສັບໃຫ້ແດ່ບໍ່ຮູ້ວ່າມັນເປັນຫຍັງ-ໄດ້ເຫັນຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ບົດສົນທະນາຊວນຫົວ: ເນື່ອງຈາກເປັນນັກແຊດມືໃໝ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍໆຄົນກໍ່ຕິດແອພ ພລິເຄຊັນສຳລັບແຊດສົນທະນາ-ອ່ອນຕໍ່ໂລກບາງຄັ້ງອາດກົດແຊຣແບບຜິດໆ ຫຼື ສະແດງຄວາມເຫັນຕໍ່ຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກກັນ-ພູມຕ້ານທານມິດສາຊີບຕໍ່າ: ເພາະຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍຄົນອາດຫາກໍ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດເປັນຄັ້ງທຳອິດເລື່ອງຫຼອກລວງທີ່ເຮົາເຫັນກັນມາຫຼາຍຄັ້ງນຳຜູ້ໃຫຍ່ກໍ່ມັກເກີດຂຶ້ນ.

----

ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ