ເຟຊບຸກປ່ຽນຊື່ບໍລິສັດເປັນ Meta ເປັນຕົວຕົນໃໝ່ນອກຈາກສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

ໃນທີ່ສຸດເຟຊບຸກກໍ່ປະກາດການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ນັ້ນຄື ຊື່ຂອງບໍລິສັດເປັນ Meta ຊຶ່ງສາມາດສະແດງວິໄສທັດວ່າເປັນບໍລິສັດສຳລັບໃຫ້ບໍລິການໂລກເໝືອນ ຫຼື Metaverse ຊຶ່ງຈະມີບໍລິການອື່ນໆທີ່ບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ Social Network.

Mark Zuckerberg ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ Meta ມາຈາກພາ ສາເກຣັກທີ່ແປວ່າໄປໄກກວ່າ ຫຼືBeyond ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຂໍ້ຈຳກັດທີ່ເຮັດໃຫ້ໄປໄກແບບບໍ່ມີຂີດຈຳກັດການປ່ຽນແປງຊື່ນີ້ເທົ່າກັບບິການອື່ນໆ ບໍ່ຕ້ອງຜູກກັບ Face nook ອີກຕໍ່ໄປ ແລະຍັງບໍ່ຕ້ອງມີບັນຊີ Facebook ເຖິງຈະໃຊ້ບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້.

ແລະເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຄືມີການຈົດທະບຽນເວັບໄຊ Meta. com ແຕ່ເມື່ອເຂົ້າໄປແລ້ວເກີດການ Redirect ເຖິງເວັບ Facebook ເລີຍທັງນີ້ບໍລິການທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂອງ Meta ໜຶ່ງໃນນັ້ນຄື Oculus ນັ້ນເອງ.