ສະ​ໜາມ​​ກິ​ລາ​ນໍ້າ​ກ້ອນ​ທີ່​ສາ​ມາດ “ດື່ມ​ໄດ້”

ສະໜາມກິລາໃນຮົ່ມແຫ່ງຊາດເປັນໜຶ່ງໃນ 3 ສະ​ໜາມ​ກິລາຫຼັກໃນງານກິລາໂອລິມປິກປັກກິ່ງປີ 2008 ໃນງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກິ່ງ ປີ 2022 ຈະ​ຈັດ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​​ລາຍ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນກິ​ລາ​ເທິງ​ນໍ້າ​ກ້ອນ​ເພດ​ຊາຍ​ແລະ​​ເພດ​ຍິງ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງພ້ອມ​ທັງການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກິ​ລາ​ເທິງ​ນໍ້າ​ກ້ອນຄົນ​ພິ​ການ​ໃນ​ງານ​ກິ​ລາ​ໂອ​ລິມ​ປິກ​ລະ​ດູ​ໜາວ​ຄົນ​ພິ​ການ​ປັກ​ກິ່ງ, ສະໜາມກິລາແຫ່ງນີ້ສົມເປັນສະໜາມກິລາທີ່​ຮັບໃຊ້​ງານກິລາໂອລິມປິກສອງຄັ້ງ”.

ຈາກງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກິ່ງເປັນຕົ້ນໄປ, ສະໜາມແຂ່ງຂັນລາເທິງນໍ້າກ້ອນໄດ້​ດັດແປງຈາກສະໜາມກວ້າງ 30 X 60 ແມັດ ເປັນຂະໜາດ 26 X 60 ແມັດ. ນີ້​ກໍ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ເນື້ອ​ທີ່​ນໍ້າກ້ນ້ອຍກວ່າງານໂອລິ​ມ​ປິກທຸກຄັ້ງທີ່​ຜ່ານມາ. ເຖິງຈະນ້ອຍກວ່າກໍຕາມ, ແຕ່​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ໜ້າ​ນໍ້າກ້ພັດມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າແຕ່​ກ່ອນຫຼາຍ. ຍ້ອນວ່າວັດຖຸດິບທີນຳໃຊມີຄຸນນະພາບຊັ່ນ: ນໍ້າ. ​ນໍ້າ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນການ​ຜະ​ລິດ​ນໍ້າກ້ອນໄດ້​ຜ່ານການກັ່ນຕອງຫຼາຍເທື່ອ, ບໍ່​ພຽງແຕ່​ໄດ້​ຕາມມາດຕະຖານທີ່​ສາມາດດື່ມໄດ້ເທົ່ານັ້ນ, ​ັງສູງກວ່າມາດຕະຖານນໍ້າດື່ມອີກດ້ວຍ.