ເທັກນິກການແຊ່ເຄື່ອງດື່ມໃຫ້ເຢັນໄວ

ການດື່ມນໍ້າເຢັນເປັນສິ່ງທີ່ຊ່ວຍດັບຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍໄດ້,ເຖິງວ່າການດື່ມນໍ້າເຢັນຈະຊ່ວຍດັບຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍໄດ້,ແຕ່ອາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີອາການເຈັບປ່ວຍໄດ້ ເພາະໃນເວລາທີ່ຮ່າງ ກາຍມີອຸນຫະພູມສູງ ແລ້ວມີເຄື່ອງດື່ມເຢັນໆກະທົບອະໄວຍະວະພາຍໃນແບບກະທັນຫັນອາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ

ປະໂຫຍດຂອງນໍ້າຢາລ້າງຈານ

ນໍ້າຢາລ້າງຈານທົ່ວໄປທີ່ເຮົາໃຊ້ພາຍໃນຄົວເຮືອນທຸກໆມື້ໃຜຈະຮູ້ວ່າມັນມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ນອກເໜືອຈາກເອົາໄວ້ລ້າງຈານ.

10 ໝາກໄມ້ຫ້າມນຳໄປໃສ່ບາດຖວາຍພະສົງ

ການນຳໝາກໄມ້ໄປໃສ່ບາດຖວາຍພະເພື່ອເຮັດບຸນນັ້ນຫຼາຍທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງວ່າຕ້ອງເປັນໝາກໄມ້ປະເພດໃດ,ຊຶ່ງໝາກໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມໝາຍໃນໂຕ, ຊຶ່ງຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນບູຮານໄດ້ບອກໄວ້ວ່າ:ໝາກໄມ້ທີ່ບໍ່ຄວນນຳໄປໃສ່ບາດຖວາຍພະສົງພ້ອມທັງບໍ່ຄວນນຳໄປບູຊາສິ່ງສັ່ງສິດມີ

ໝາກໄມ້ ຊ່ວຍຟື້ນຟູ ແລະບຳລຸງດວງຕາ

ດວງຕາເປັນອະໄວຍະວະທີ່ສຳຄັນ, ສະນັ້ນເຮົາຄວນມີການຖະໜອມ, ຟື້ນຟູ ແລະບຳລຸງດວງຕາຢູ່ເປັນປະຈຳ, ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ນອນເດິກ, ຄົນເຮັດວຽກຢູ່ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີເປັນປະຈຳ.

 

4 ພະຍາດທີ່ມາພ້ອມກັບການກິນໜີ່ເລື້ອຍໆ

ໝີ່ເປັນອາຫານຈານດ່ວນຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍທ່ານນິຍົມບໍລິໂພກເພາະຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍ, ມີຂັ້ນຕອນການປຸງແຕ່ງບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ແຕ່ໃນຄວາມງ່າຍແລະສະດວກນັ້ນມັນກໍມີອັນຕະລາຍແຝງຢູ່ເພາະໝີ່ເປັນອາຫານທີ່ໃຫ້ໂທດກັບຮ່າງກາຍທີ່ເຮົາຄວນຫຼີກລ່ຽງ ການກິນໝີ່ເປັນປະຈຳ.

 

ປະໂຫຍດຂອງ ຢາສີແຂ້ວ

ເຮົາອາດຈະເຄິີຍໄດ້ຍິນວ່າຢາຖູແຂ້ວສາມາດໃຊ້ແຕ້ມສິວແລະນຳມາຂັດຮອຍຂູດຂີດເທິງໜ້າໂມງ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວຢາຖູແຂ້ວມີຄຸນສົມບັດພິເສດຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກລອງມາເບິ່ງນຳກັນວ່າສາລະພັດປະໂຫຍດຈາກຢາຖູແຂ້ວມີຫຍັງແດ່.

 

8 ສະໝຸນໄພພື້ນເມືອງ ຊ່ວຍກໍາຈັດສັດຕູພືດ

ແມງໄມ້ ແລະສັດຕູພືດເປັນບັນຫາໃຫຍ່ສຳລັບຊາວກະສິກອນທັງຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນເຮົາມີສູດນໍ້າຢາພື້ນເມືອງທີ່ຈະຊ່ວຍຂັບໄລ່ ແລະປ້ອງກັນສັດຕູພືດບໍ່ໃຫ້ກັບມາສ້າງບັນຫາໃຫ້ກັບພືດ, ຜັກຂອງທ່ານອີກຕໍ່ໄປ,ເປັນສູດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍນໍາເອົາສິ່ງຕໍ່ໄປ ນີ້: ໃບນາດເສືອ, ຜັກອີ່ເລີດ, ຫົວສີໄຄ, ໃບ

ສາເຫດ ແລະອາການທີ່ພາໃຫ້ເກີດ ມະເຮັງຕັບອ່ອນ

 ມະເຮັງຕັບອ່ອນເປັນມະ ເຮັງອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຕັບອ່ອນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດນີ້ຍັງບໍ່ສາມາດຊີ້ແຈງໄດ້ຢ່າງຊັດ ເຈນຄືກັບມະເຮັງສ່ວນອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍແຕ່ມີປັດໄຈສ່ຽງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງຕັບອ່ອນໄດ້.

ກິນຜັກແປ້ນ ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດ ໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ

ຜັກແປ້ນເປັນພືດຜັກພື້ນບ້ານທີ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ຄ່ອຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈນຳມາບໍລິໂພກຊຶ່ງມັນມີປະໂຫຍດແລະຄຸນຄ່າທາງດ້ານການປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ:ປ້ອງກັນມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກເນື່ອງຈາກອຸດົມໄປດ້ວຍສານຟລາໂວນອຍແລະສານໃນກຸ່ມອໍແກໂນຊັລເຟີເຊັ່ນ:ສານອໍລິຊິນທີ່ມີຄຸນສົມບັດ

ວິທີກໍາຈັດ ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ ຫຼື ສ້ວມອຸດຕັນ

  ທໍ່ນໍ້າ, ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ ຫຼືສ້ວມອຸດຕັນເປັນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ໜ້າລຳຄານໃນເຮືອນຊານ, ອາຄານທົ່ວໄປສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດຈາກມີເສດຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດຕ່າງໆໄປອຸດຕັນທາງໄຫຼຂອງນໍ້າບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຂັງຍັງສົ່ງກິ່ນລົບກວນອີກດ້ວຍຊຶ່ງພວກເຮົາຄວນຫາວິທີປ້ອງກັນກ່ອນເກີດເຫດການແລ້ວນຳໄປແກ້ໄຂຊຶ່ງກໍມີວິທີງ່າຍໆດັ່ງນີ້: