ຮູ້ໄວ້ມີປະໂຫຍດສັບພະຄຸນທາງຢາຂອງດອກຈຳປາ

  ເປັນດອກໄມ້ປະດັບທີ່ຫຼາຍທ່ານນິຍົມປູກ ແລະເປັນດອກໄມ້ປະຈຳຊາດຂອງລາວແລ້ວ, ດອກຈຳປາຂາວຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດສາມາດໃຊ້ບັນເທົາອາການຮ້ອນໃນ, ບັນເທົາໄຂ້ໄດ້ນຳອີກ.

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຫຼັງຈາກທີ່ຂັດໜ້າແລ້ວ

ການຂັດໜ້າເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍກຳຈັດເຊວຜິວເກົ່າອອກໄປຈາກໜ້າ, ເຮັດໃຫ້ໜ້າຂາວໃສ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມມັນກໍເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າບາງ ແລະອ່ອນແອ,

ຫຼາຍທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້ສັບພະຄຸນທາງຢາຂອງດອກພຸດ

 ດອກພຸດເປັນໄມ້ຟຸ່ມເຕ້ຍ ຫຼືໄມ້ຢືນຕົ້ນຂະໜາດນ້ອຍຮາກໃຊ້ເປັນຢາແກ້ຕັບອັກເສບເນື່ອງຈາກມີການຕິດເຊື້ອ ແລະມີອາການໂຕເຫຼືອງໃຫ້ໃຊ້ຮາກສົດ 70 ກຣາມ, 

ກິນຫຼາຍໃຫ້ໂທດ ສໍາລັບອາຫານຈານດ່ວນ

 ອາຫານຈານດ່ວນ, ຈານດຽວເປັນອາຫານທີ່ຫຼາຍທ່ານນິຍົມບໍລິໂພກ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກແຂ່ງກັບເວລາ, ເນື່ອງ ຈາກມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າພາຍໃຕ້ຄວາມສະດວກນັ້ນຖ້າຫາກທ່ານບໍລິໂພກ ເປັນປະຈຳອາຫານຈານດ່ວນຫຼາຍ ປະເພດກໍໃຫ້ໂທດກັບຮ່າງກາຍ ຫຼາຍກວ່າໃຫ້ປະໂຫຍດ.

4 ປະເພດອາຫານໄຂມັນທີ່ດີຕໍ່ຫົວໃຈ

ຫຼາຍຄົນຮູ້ດີວ່າອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງຈະສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ຫົວໃຈເພາະມັນເປັນສາເຫດຂອງໄຂມັນໃນເລືອດສູງ ແລະໄຂມັນອຸດຕັນເສັ້ນເລືອດ 

ອາຫານລົດຊາດບໍ່ຫວານ ແຕ່ສ່ຽງເປັນເບົາຫວານ

 ຫຼາຍຄົນອາດຈະຮູ້ດີອາຫານທີ່ມີລົດຊາດຫວານຫຼາຍເປັນສາເຫດໜຶ່ງຂອງພະຍາດເບົາຫວານແຕ່ມັນບໍ່ມີພຽງອາຫານຫວານເທົ່ານັ້ນທີ່ສ່ຽງເປັນພະຍາດເບົາຫວານ

ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະສັບພະຄຸນທາງຢາຂອງເປືອກດອກແຄ

  ຕົ້ນດອກແຄເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນມີຄວາມສູງ 5-15 ແມັດ, ເຮືອນຍອດໂລ່ງ, ໜ້າຕ້າງພຽງເອິກ 25-48 ແມັດ, ກິ່ງງ່າອ່ອນ, ໃບ ແລະກ້ານພົ້ວ 

ໝາກມ່ວງປ່າ ສາມາດປ້ອງກັນມະເຮັງໄດ້

 ໝາກມ່ວງປ່າພົບໄດ້ທົ່ວໄປຕາມພາກເໜືອ ຂອງລາວເຊັ່ນ: ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ຫຼວງ ພະບາງ, ມັກພົບຕາມປ່າປະສົມ, ປ່າດົງດິບແລ້ງ, ເປັນພັນໄມ້ພົບໄດ້ທົ່ວໄປ, ມັນເປັນຕົ້ນໄມ້ສູງຂະໜາດໃຫຍ່ພໍສົມຄວນໄມ້ຂອງມັນມີຄົນມັກຕັດມາ ເຮັດເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ ແລະເຟີນີເຈີຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຕົ້ນໃນທຳມະຊາດຫຼຸດລົງ.

4 ອາຫານ ຊ່ວຍບຳລຸງເລືອດເໝາະສໍາລັບຄົນເລືອດຈາງ

  ເລືອດມີໜ້າທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນການສົ່ງຕໍ່ສານອາຫານໃຫ້ແກ່ເຊວຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍຂັບສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອພະຍາດ,

ສັບພະຄຸນທາງຢາຂອງເຄືອຕົດໝາ ທ່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

  ເຄືອຕົດໝາຈັດເປັນພັນໄມ້ເຄືອປະເພດລົ້ມລຸກໃບ ແລະເຄືອໃຊ້ກິນເປັນຢາແກ້ໄຂ້, ແກ້ໂຕຮ້ອນ, ໃຊ້ຕົ້ມນໍ້າດື່ມແກ້ພິດໄຂ້ເມື່ອເວລາເປັນໄຂ້ໃຫ້ໃຊ້ນໍ້າຕົ້ມຈາກເຄືອ ຫຼືໃບນຳມາເຊັດໂຕ ຫຼືນຳຜ້າສະອາດມາຈຸ່ມນໍ້ານຳມາວາງໄວ້ເທີງຫົວກໍຈະເຮັດໃຫ້ອາການໄຂ້ຫຼຸດລົງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ,